Certificeringen

HKZ GECERTIFICEERD

Bij Fyzio Totaal staan alle fysiotherapeuten geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) In dit register zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelede kwaliteitseisen.

Daarnaast voldoen wij met onze praktijk aan alle gestelde kwaliteitseisen om HKZ gecertificeerd te zijn. Dit keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Bij een HKZ-certificatie toetst een onafhankelijk bureau of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan de vooraf vastgestelde HKZ-normen.

Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:

  • Goed georganiseerd is
  • Cliënten centraal stelt
  • Continu werkt aan optimaliseren van het aanbod
  • Betrouwbare resultaten presenteert
  • Voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliërs, cliënten en de overheid worden gesteld.

In het geval dat je klachten zou hebben over de behandeling of over een van onze therapeuten, kun je uiteraard ten alle tijden contact met ons opnemen. Wij zullen je dan zo snel en goed mogelijk proberen te helpen. Wij adviseren je dan het onderstaande document te lezen zodat je weet op welke manier je dit kunt doen.

FYSIO TOPICS ZORGPLAN PRAKTIJK CERTIFICAAT

Zorgplanpraktijken bieden zorg van goede kwaliteit en goed niveau. Zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op
de reële behoefte van de cliënt.
Goede kwaliteit en goed niveau is geoperationaliseerd door middel van een beperkt aantal wettelijke verplichtingen en criteria die gerekend worden tot de professionele kwaliteit:

  • BIG registratie,
  • Deelname klachtenregeling
  • Werken volgens beroepsspecifieke richtlijnen
  • Werkeis
  • Bij- en nascholing eis.


Zorgplanpraktijken bieden zorg van onderscheidende kwaliteit en onderscheidend niveau.

 

Logo-Fysiotopics