Schouder Netwerk

Fysiotherapie kan bij het herstel van schouderklachten in een groot aantal gevallen een belangrijke rol spelen. Zowel bij de behandeling van blessures als bij revalidatie na een schouderoperatie. Het lichamelijk onderzoek kan hierbij uitgebreid worden met een echografisch onderzoek, om de kwaliteit van de verschillende weefsels in beeld te brengen. Zo kan de behandeling optimaal afgestemd worden op uw klachten.

Om jouw schouderklachten zo optimaal mogelijk te kunnen onderzoeken en behandelen is Fyzio Totaal aangesloten bij het Schouder Netwerk Twente. De fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij het SNT willen het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen optimaliseren. Ze hebben cursussen gevolgd waarin de meest actuele kennis en vaardigheden omtrent aandoeningen van de schouder, onderzoekstechnieken en behandelmogelijkheden worden gedoceerd.
De fysiotherapeuten die lid zijn van het SNT verplichten zich tot regelmatige bij- en nascholing omtrent de meest actuele kennis op het gebied van schouderklachten.

Voor meer informatie over het SNT: http://www.schoudernetwerk.nl/