Echografie

Binnen onze praktijk kun je terecht voor een echografisch onderzoek. Echografie wordt met name gebruikt om structuren als botten, gewrichten, pezen, kapsels en banden goed in beeld te brengen. De beelden laten duidelijk zien wat er aan de hand is waardoor er snel een diagnose gesteld kan worden. Deze diagnose vormt de basis van een gericht en persoonlijk behandelplan. Tijdens het behandeltraject word je begeleid door een van onze fysiotherapeuten. Mocht het wenselijk zijn dan kan er tijdens het behandeltraject ook nog een echografisch onderzoek plaats vinden om zo tussentijds te kunnen evalueren. Op die manier kan worden nagegaan in hoeverre het herstel gevorderd is en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Echografie maakt gebruik van hoog frequente geluidsgolven, die voor het menselijk gehoor niet waarneembaar zijn. De geluidsgolven worden het lichaam ingezonden door een transducer (kleine scanner) direct op de huid te plaatsen. De transducer is een apparaatje dat geluidsgolven kan zenden en ontvangen. Om het geluid goed te kunnen ontvangen en uitzenden wordt er gel aangebracht tussen de transducer en de huid. Het uitgezonden geluid wordt door de organen/botten en het weefsel  in het lichaam teruggekaatst. Het teruggekaatste geluid wordt door een computer in een elektrisch signaal omgezet, waardoor op de monitor een beeld ontstaat. Dit beeld kan door de fysiotherapeut beoordeeld worden.

Echografie is eenvoudig toepasbaar, pijnloos en ongevaarlijk. Het kan op zeer korte termijn uitsluitsel geven over de aard van een klacht/blessure waardoor een gericht behandelplan kan worden gemaakt.