Praktijk informatie

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 07:30 – 21.00u
Vrijdag van 07.30 -17.00
Behandelingen vinden alleen plaats volgens afspraak.

De eerste afspraak en vervolgbehandelingen
Voor je eerste afspraak plannen we standaard een dubbel consult in. Als het erg druk is, of als je klachten dringend zijn, kunnen we hiervan afwijken. Tijdens een dubbel consult hebben we meer tijd om een diagnose te stellen, een inschatting van het herstel te maken en aansluitend direct met een passende behandeling te starten. Een langer eerste consult leidt dan ook vaak tot een efficiëntere behandeling. Houd er rekening mee dat tijdens dit uitgebreide consult mogelijk twee behandelingen in rekening worden gebracht. De behandelend fysiotherapeut zal hierbij jouw zorgverzekeraar en polisvoorwaarden in overweging nemen. Wil je alleen een diagnose? Laat het ons dan weten.

Bij je eerste afspraak vragen we je om je verwijzing (indien in je bezit) en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Wij vragen je voor iedere behandeling die plaatsvindt in de behandelkamer een handdoek mee te nemen.

Betalingsvoorwaarden
Ook bij Fyzio Totaal ontkomen we er niet aan. Niet enorm interessant om te lezen, maar wel belangrijk. Hierbij onze betalingsvoorwaarden. Is er iets onduidelijk? Laat het ons weten!

 • Behandelingen die door je zorgpolis worden vergoed, worden door ons rechtstreeks bij je zorgverzekeraar gedeclareerd. Wil je meer weten over vergoedingen voor fysiotherapie? Lees het hier.

   

 • Je ontvangt een factuur van ons in de volgende gevallen:
  • Als achteraf blijkt dat je niet verzekerd bent voor de behandeling;
  • Als de zorgverzekeraar een reden heeft om de behandelnota’s niet te vergoeden.
 • Als je een afspraak moet annuleren, doe dit dan alsjeblieft minstens 24 uur van tevoren. Zo hoeven we je geen kosten in rekening te brengen. In overleg met je fysiotherapeut kan er bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

   

 • Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van je afspraak kan 100% van het behandeltarief in rekening gebracht worden. Let op: deze nota kan je niet bij je zorgverzekeraar indienen.

   

 • Je ontvangt je facturen van ons digitaal via e-mail. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan het sparen van bomen! Zorg ervoor dat je bij het inschrijven een e-mailadres opgeeft dat je regelmatig controleert.

   

Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen:
Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Indien nodig dekt de verzekeraar ook behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

– Aandoeningen die voorkomen op de “chronische lijst”, zoals vastgesteld door de overheid, worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Voor deze behandelingen wordt je eigen risico gebruikt. De eerste 20 behandelingen worden, indien beschikbaar, vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Als je geen of onvoldoende behandelingen hebt in je aanvullende verzekering, ontvang je een factuur voor deze behandelingen.

Privacyreglement
Jouw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hechten er veel waarde aan dat je weet welke gegevens we van je verzamelen en met welk doel we dat doen. De persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, inclusief je e-mailadres, worden op de volgende manier beschermd.

 • Je behandelend fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Je persoonsgegevens en medische dossierinformatie worden digitaal opgeslagen in een beveiligde omgeving en in versleutelde vorm.
 • Met uitzondering van je behandelend fysiotherapeut of waarnemer is deze informatie niet toegankelijk voor anderen.
 • Schriftelijke verwijzingen en medische brieven van artsen en medisch specialisten worden apart bewaard in afgesloten kasten in ordnermappen. De wettelijk verplichte bewaartermijn van deze documenten is 10 jaar. Na deze periode worden je gegevens vernietigd. Mocht je eerder willen dat dit gebeurt, dan kun je dit schriftelijk aanvragen. De praktijk zal dit verzoek binnen drie maanden na ontvangst realiseren.
 • De kwaliteit van je behandeling kenmerkt zich ook door zorgvuldige verwerking van je administratieve en medische gegevens. Hierop is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Alleen jij hebt recht op inzage in je dossier. Het verstrekken van gegevens aan derden mag alleen plaatsvinden met jouw schriftelijke toestemming.

Comfort en veiligheid
Het respecteren van professionele normen is belangrijk in elke medische setting. Door gepast ondergoed te dragen, toon je respect voor zowel jezelf als voor de therapeut. Tijdens fysiotherapie sessies kunnen er verschillende oefeningen en behandelingen plaatsvinden waarbij het nodig is om kleding uit te doen of te verschuiven. Door gepast ondergoed te dragen, voel je je comfortabel en behoud je tegelijkertijd je privacy.

Eigendommen
De praktijk is niet aansprakelijk voor je persoonlijke eigendommen. In de kleedkamers zijn kluisjes beschikbaar om waardevolle spullen veilig op te bergen.

Tevredenheidsonderzoek
We begrijpen dat je tegenwoordig al veel tevredenheidsonderzoeken en enquêtes ontvangt. Toch willen we graag weten hoe je de behandeling(en) bij ons in de praktijk hebt ervaren. Wat vind jij belangrijk bij een goede fysiotherapeut? Voor ons begint het met een vriendelijke begroeting wanneer we je ophalen uit de wachtkamer, maar er zijn natuurlijk nog belangrijkere zaken. Denk aan hoe serieus je als patiënt wordt genomen, hoe effectief de behandeling was, en of je een prettige interactie had met de therapeut. Heb je het gevoel dat de therapeut deskundig was? We ontvangen regelmatig feedback van onze patiënten over al deze aspecten, wat voor ons erg waardevol is, omdat we er elke dag van leren.

Daarom sturen we aan het einde van een behandeltraject een vragenlijst naar je op. Bovendien verwacht je zorgverzekeraar dat we deze vragenlijsten versturen en bij voorkeur ingevuld retour ontvangen. Is er iets dringends waardoor je niet tevreden bent over onze diensten? Dan horen we dit natuurlijk graag snel, en hoef je hier niet op te wachten tot je het formulier kunt invullen! Mensen maken nu eenmaal fouten, en wij proberen hiervan te leren, dus we stellen het op prijs als je ons hierover informeert.

Klachtenprocedure
Heb je een klacht over een van onze fysiotherapeuten en kom je er samen niet uit? Maak je klacht dan schriftelijk kenbaar aan ons. Misschien is er sprake van een misverstand en kunnen we dit uit de wereld helpen met een goed gesprek en een kop koffie. Stuur hiervoor een mail naar info@fyziototaal.nl. Vermeldt hierin duidelijk jouw ervaring met de therapeut en wij zullen contact met je opnemen om in gesprek te gaan over jouw klacht.

Onze beroepsvereniging SKF
Wanneer een gesprek met ons ook geen bevredigende oplossing oplevert, dan kun je je klacht voorleggen aan onze beroepsorganisatie SKF. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal zich dan buigen over jouw klacht.

Samenvattend
Stap 1: maak je klacht kenbaar aan je behandelaar.
Stap 2: geen oplossing? Mail ons
Stap 3: Klacht doorzetten naar SKF

Natuurlijk vinden we het vervelend om een klacht te krijgen. Tegelijkertijd kunnen wij er veel van leren, zodat wij onze processen en/of bejegening kunnen aanpassen.

Waarneming
Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt onderbroken nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie of ziekte. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. 

Fysiotherapeuten in opleiding
Voor studenten fysiotherapie van het Saxion is Fyzio Totaal een stage praktijk. Het kan zijn dat, wanneer je daarvoor toestemming voor geeft, wordt onderzocht of behandeld door een student fysiotherapie. De student staat altijd onder supervisie van een fysiotherapeut die deze student begeleidt.

Hygiëne
Wij proberen de praktijk zo schoon mogelijk te houden, maar soms missen we wel eens iets. Als je ziet dat iets niet helemaal schoon is, laat het ons gerust weten! We doen ons best om het meteen op te lossen.